ثبت نام در سپنتا هاست


  • نام کاربری نباید تکراری باشد
  • نام کاربری را انگلیسی وارد کنید
  • برای ورود به سیستم از نام کاربری استفاده میشود
  • برای جلوگیری از فراموش کردن نام کاربریتان میتوانید از بخش اول ایمیلتان استفاده کنید به عنوان مثال اگر ایمیلتان ali25@gmail.com است آنگاه نام کاربری خود را ali25 انتخاب کنید.
  • کلمه عبور حداقل 5 حرف باشد.
  • بهتر است که در کلمه عبور از حروف فارسی استفاده نکنید.

مانند 09382456891


مشاهده قوانین و مقررات