مقالات

 403 - Forbidden: Access is denied.

این خطا زمانی اتفاق می افتاد که سرور نتواند صفحه اصلی سایتتان را تشخیص دهد. به صورت پیشفرض اسم...

 HTTP Error 502.5 - Process Failure

اگر سایتتان با net core نوشته شده است ممکن است ورژن net core شما از ورژنی که سرور پشتیبانی میکند...