آپلود سایت dot net core در پلسک

آپلود سایت های net core مانند سایت های دیگر است با این تفاوت که باید قبل از آپلود از سایت publish بگیرند.

  • 2 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

آپلود سایت asp.net در پلسک

در این مقاله نحوه آپلود سایت های نوشته شده توسط asp.net در visual studio آموزش داده خواهد شد....

تنظیم connection string

در این قسمت دو نمونه کانکشن استرینگ آورده شده است. سعی کنید که کانکشن استرینگ خود را با این...