تنظیم connection string

در این قسمت دو نمونه کانکشن استرینگ آورده شده است.

سعی کنید که کانکشن استرینگ خود را با این نمونه ها منطبق کنید.

اگر نتوانستید با موفقیت از نمونه های زیر استفاده کنید، یک پروژه تست ایجاد نمایید و یک پایگاه به آن اضافه کنید و هنگام اضافه کردن پایگاه داده آدرس ip هاست و نام کاربری و رمز عبور پایگاه داده هاست را وارد کنید تا کانکشن استرینگ به صورت اتوماتیک تولید شود و سپس آن را در پروژه اصلی کپی نمایید.

کانکشن استرینگ معمولی

<connectionStrings>

<add name="studConnectionString" connectionString="Data Source=آدرس آی پی هاست ;Initial Catalog=نام پایگاه داده ;Persist Security Info=True;User ID=نام کاربر پایگاه داده ;Password=رمز عبور" providerName="System.Data.SqlClient" />

</connectionStrings>

 

کانکشن استرینگentity framework

 <connectionStrings>
    <add name="نام دلخواه " connectionString="metadata=res://*/Areas.Admin.Models.Melk.csdl|res://*/Areas.Admin.Models.Melk.ssdl|res://*/Areas.Admin.Models.Melk.msl;provider=System.Data.SqlClient;provider connection string=&quot;data source=آدرس آی پی هاست;initial catalog=نام پایگاه داده;User ID=نام کاربری پایگاه داده;Password=رمز کاربر پایگاه داده ;MultipleActiveResultSets=True;App=EntityFramework&quot;" providerName="System.Data.EntityClient" />
  </connectionStrings>

 

  • 1 کاربر این را مفید یافتند
آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

Related Articles

آپلود سایت asp.net در پلسک

در این مقاله نحوه آپلود سایت های نوشته شده توسط asp.net در visual studio آموزش داده خواهد شد....

آپلود سایت dot net core در پلسک

آپلود سایت های net core مانند سایت های دیگر است با این تفاوت که باید قبل از آپلود از سایت publish...